پیشنهاد پارسینه
پارتنر وزیر دادگستری نروژ ماشینش را آتش زد و بازداشت شد.
۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
۰

نامزد وزیر نروژی ماشین او را آتش زد و به زندان افتاد!

«تور میکل وارا» موقتا شغلش را رها کرد، چرا که پارتنرش در حرکتی عجیب خودروی او را آتش زد!

«لیلا آنیتا برتیزن» ۵۴ ساله توسط نیرو‌های امنیتی PST نروژ در خانه وزیر با ذکر ۵ اتهام بازداشت شد.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو