پیشنهاد پارسینه
این تصاویر دیده نشده، نگاهی اجمالی دارد به عمارت متعلق به نیرو‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی در آلمان شرقی سابق که ۲۵ سال پس از فروریختن دیوار برلین و سقوط اتحاد جماهیر شوروی، عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس مجال یافته به شکلی محدود آنرا به تصویر بکشد. این پایگاه نظامی در ۲۵ مایلی جنوب برلین در منطقه وونسدورف واقع شده است. نیرو‌های نظامی شوروی سابق این عمارت را ۵ سال بعد از فروریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان ترک کردند.
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
۰
منبع: dailymail
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو