پیشنهاد پارسینه
نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۳ متهم دیگر گفت: سید مهدی موسوی‌نژاد متهم ردیف دوم در یک روز ۲۴۲ حساب برای فرزند ۸ ساله خود باز می‌کند که دلیلی بر پولشویی است.
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱
۰

رسول امیر قهرمانی روز یکشنبه در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و سایر متهمانی که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بودند و در پاسخ به وکیل موسوی‌نژاد افزود: یکی از اتهامات موسوی‌نژاد پولشویی است. چون وی برای فرزند ۸ ساله خود در یک روز ۲۴۲ حساب باز کرده تا پول ها را جابجا کند در حالی که فرزند هشت ساله وی از نظر قانونی قدرت تصمیم گیری ندارد.

* موسوی نژاد دل خوشی به سپرده ها داشت

وی با اشاره به ضمانت نامه شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر گفت: این ضمانت نامه ها برای تنزیل بوده است. یعنی قرار بوده ضمانت نامه ها از بانک خارج شود و این شرکت‌ها سهمی را به متهمان بدهند.

قهرمانی با استناد به بند ۲ ماده ۶ این ضمانت نامه گفت: در ضمانتنامه، اصل بر عدم پرداخت است. ضمانت نامه در واقع حسن انجام تعهد است و نباید بیش از ۱۵ درصد قرارداد پایه باشد در حالی که این ضمانتنامه این گونه نبود و حتی بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته است.

قهرمانی با اشاره به نقش موسوی‌نژاد در شعبه فرمان بانک سرمایه گفت: این متهم در پنج شرکت از هشت شرکت مطرح شده نقش آفرینی داشته و حتی حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کرده است.

وی افزود: موسوی‌نژاد گفته دلخوشی به سپرده ها داشته و می دانست اگر هدایتی پول ندهد می‌تواند از سپرده ها برداشت کند در حالی که قرار نبود سپرده‌ها وثیقه باشد و سپرده ها پشتوانه معنوی برای هدایتی بوده و قرار بود نقش و قدرت مالی هدایتی با آن نشان داده شود.

* متهم اگر می خواست تسهیلات بگیرد برای خودش می گرفت

وکیل موسوی نژاد با رد اتهامات موکل خود گفت: موکل بنده به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی متهم است در حالی که این اتهام ها با توجه به عبارات کیفرخواست تعریف شده است.

وی افزود: در کیفرخواست عباراتی مانند برقراری روابط نامتعارف با مسئولان بانک سرمایه، انجام معامله صوری بین موکل و هدایتی، صوری بودن شکایت هدایتی، بسترسازی عامدانه موکل برای اخذ تسهیلات توسط هدایتی مطرح شده است.

وی افزود: تمام این مسائل مردود است. چون موسوی نژاد در حدود ۱۵ ماه به صورت مداوم برای اخذ تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های لیان و کارسان در بانک سرمایه تلاش می کرد اما مطابق اسناد موجود نتوانسته تسهیلات بگیرد. چون توان سپرده‌گذاری نداشت و شرکت های معتبر تجاری هم نداشت. بنابراین برقراری ارتباط نامتعارف منتفی است.

وی تاکید کرد: متهم اگر می‌توانست تسهیلات بگیرد، برای خودش می گرفت نه برای هدایتی و املاک نیز متعلق به خودش بوده است.

* کارشناسی های توصیفی اعتباری ندارد

وی درباره معامله میان هدایتی و موسوی نژاد گفت: این معامله نه بر اساس کارشناسی بوده و نه تسهیلاتی از بانک دریافت کرده است. کارشناسی های توصیفی اعتباری ندارد و موسوی‌نژاد توضیح داده که برای ترغیب متقاضیان برای خرید این املاک و آبادانی منطقه خود این کارها را کرده است.

* صوری بودن معامله فقط یک ادعاست

وکیل موسوی نژاد درباره صوری بودن معامله میان هدایتی و متهم گفت: صوری بودن معامله یک ادعاست. چون تسهیلات بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ می‌شود که ۷۰ درصد آن بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان می‌شود نه ۶۰۰ میلیارد تومان.

وی افزود: دادنامه شعبه ۱۱۷۳ بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه نامه ها تأکید دارد و این رأی باطل هم نشده است. از طرف دیگر اظهارات هدایتی بر نفی صوری بودن معامله لیان و کارسان تایید دارد. چون این پروژه ها ۴ هزار متقاضی داشت و زمانی که یک پروژه متقاضیان زیادی داشته باشد ارزش ملک افزایش پیدا می کند.

وی افزود: یکی از این ملک ها تا ۷۰ هزار متر زیربنا داشته و اگر چه ممکن است اکنون ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته باشد ولی زمان خودش ۱۴۵ میلیارد تومان ارزش داشته است.

این وکیل دادگستری افزود: هدایتی هر دو پروژه را دیده و کارشناسان و ماموران خرید او حاضر نمی شوند املاک ۳۲ میلیارد تومانی را به راحتی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان بخرند.

* اصل بر عدم صوری بودن معاملات است

وکیل موسوی نژاد گفت: اصل بر عدم صوری بودن معامله است و هیچ محکمه ای، نه شاکی یعنی بانک سرمایه و نه بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکردند.

وی افزود: نماینده دادستان اعلام کرده که در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ تصویب و پرداخت تسهیلات به هدایتی همزمان صورت گرفته در حالی که رایزنی موسوی‌نژاد اثری در پرداخت تسهیلات به متهم نداشته است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده قبل از تسویه از بانک خارج شده است و تسهیلات نیز در موضوع خود مصرف نشده و بانک ملت هم نپرسیده که چقدر در این پروژه ها هزینه صورت گرفته است.

وی افزود: هدایتی این پروژه ها را تا سال ۹۵ رها می‌کند و این پروژه ها متروکه می‌شود و اگر متروکه نشده بود ارزش آن بسیار بیشتر بود. جرم زمانی اتفاق افتاده که تسهیلات مسترد نشده و موکل هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.

وکیل موسوی نژاد گفت: موکل من بعد از فروش ملک در بانک سرمایه شعبه فرمان رفت و آمد می‌کرد. چون آنجا حساب داشته و از طرف دیگر تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌گرفته است. موکل برای آبادانی شهر خود از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و لیان زحمت بسیار کشیده بود و برای همین به بانک می گفت و نمی دانسته که هدایتی تسهیلات را بر نمی گرداند.

وی افزود: پروژه کارسان و لیان به عنوان دلیل تام برای دادن تسهیلات نبوده و سپردن برای بانک مهم بوده است.

وی همچنین گفت: موسوی پول به حساب فرزندش ریخته فرزندی که پنج ساله بوده و همه کاره خود موسوی‌نژاد بوده بنابراین کسی برای رد گم کردن به حساب فرزند خود پول نمی ریزد. علت دیگر افتتاح حساب برای فرزند این بوده که می خواسته تعداد حساب ها و درجه بانک بالا برود. بنابراین عناوین جزایی متعددی به موکل من داده شده که برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.

نماینده دادستان از خانم یدیسار که رئیس شعبه فرمانیه بانک سرمایه در زمان اخذ تسهیلات بوده است برای ارائه توضیحات دعوت کرد.

یدیسار گفت: من متوجه شدم که این یک سناریو است، رئیس شعبه جدید را می‌آورند، تسهیلات انجام می‌شود و رئیس شعبه قبلی را بیرون می‌کنند. من باید مصوبه ها را اجرا می‌کردم.

وی افزود: در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ قبل از اینکه من بیایم ارزیاب قبلی که ۲۱۰ میلیارد تومان آن ملک کارسان و لیان را کارشناسی کرده بودند. رئیس شعبه عوض می‌شود و امکان دارد بگوید که من نمی‌خواهم تسهیلات را بدهم. به من گفتند ایشان دوست اعضای هیأت مدیره هستند.

این مطلع گفت: من می‌خواستم وارد بانک شوم و باید مورد تائید آقایان قرار می‌گرفتم و سرویس می‌دادم.

وی افزود: نمی‌شد بگوییم که ما می‌خواهیم آنها را دور بزنیم، ما اول باید به رئیس حوزه مراجعه می‌کردیم، مگر من جرأت داشتم که به آقای حسامی زنگ بزنم، یک بار هم زنگ زدم و چنان داد زدم سر من که من گفتم آیا شما می‌دانید من چند سالمه؟ آقای موسوی نژاد هیچ موقع از ما کار خلاف نمی‌خواست.

یدیسار گفت: اولین مقاومت من در مصوبه این بود که به یک شرکت ثمین تالار که شرکت مسئولیت محدود بود گفت وام بده و من ندادم. من اگر قرار است کار کنم در قالب مسئولیتم منافع بانک را حفظ می‌کنم.

من به دو شرکت دیگر مصوبه دادم و در این مصوبات چیزی که امروز متوجه شدم این است که از پرونده‌های اعتباری این شرکت‌ها برگه‌هایی برداشته شده و یکسری برگه هایی را در پرونده‌ها گذاشتند و من عکس آن برگه ها را دادم.

وی افزود: به من گفتند خط اعتبار ۳ هزار میلیارد را باز کن و من باز نکردم، حالا کسی که سعی می‌کند تمام مقررات در حیطه های کار شعبه رعایت می‌کردم و منافع و مصالح آنها را حفظ کنم هیچوقت از ریز قضایا خبر نداشتم.

نماینده دادستان خطاب به وی گفت: این قضیه که شما کاری را نکردید مورد بحث نیست. ما خودمان بهتر می‌دانیم. شما بگوئید آقای موسوی نژاد چرا می‌آمد؟

یدیسار گفت: طبیعی بود که آقای موسوی نژاد می‌آمد. پروسه تسهیلات لازمه اش این است که یک نماینده باشد و به دنبال کارها برود. بله می‌آمد و می‌رفت.

صحبت‌هایی که در شعبه داشت در جهت اخذ تسهیلات بود.

آقای موسوی نژاد مشتری‌ای بود که با هیأت مدیره مرتبط بود و می‌گفت با فلانی رابطه دارد. در همین ۵ شرکت نورد آرتین و ... من ۲ ضمناتنامه دارم، یک ضمانتنامه را به من گفت ما تسهیل می‌کنیم و یک وام دیگری به ما بده. تحصیل دار بانک عسگریه بود که آمد و یک چک داد، تا دیدم در وجه بانک سرمایه است گفتم تسویه‌اش کنید.

یدیسار اظهار داشت: علی بخشایش هامش نویسی می‌کرد، من روی آن هامش نویسی‌های آقای بخشایش تسویه را تحویل می‌دادم.

نماینده دادستان گفت: آقای موسوی نژاد گفته که نقشی در اخذ تسهیلات نداشته، شما تائید می‌کنید؟

یدیسار گفت: من نمی‌دانم، چیزهایی که برای من می‌آورند به امضای آقای موسوی نژاد بود.

نماینده دادستان گفت: آقای خانی دستور حذف اسناد به خانم سمیرا مسئول دفترش می‌دهند که خیلی از اسناد از پرونده حذف شدند.

یدیسار گفت: قبل از سفرم آقای علایی گفت که آقای بخشایش گفته چرا هامش نویسی‌های من باید در پرونده باشد؟ من چند نسخه از این دست نوشته ها بیشتر ندارم، تمام اسناد و مدارک در صندوق شعبه نگه داشته می‌شد و کسی امکان دسترسی نداشت. بعد از دستگیری فهمیدم که براساس چیزهایی که گذاشتند و چیزهایی که برداشتند ارائه تسهیلات غیرممکن بود.

وی افزود: من نمی خواستم اخراج شوم چون محل زندگی ما برج فرمانیه بود و حاشیه اخراج من زیاد بود، ترجیح می‌دادم که ۱۰ بار استعفا بدهم، ۲۳۸ میلیارد تومان را که آقای نماینده دادستان می‌فرمایند به عنوان وثیقه از من قبول نکردند.

سپس قاضی خطاب به هانیه پهلوان گفت تا در جایگاه متهمان قرار بگیرد.

خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ حسب محتویات پرونده مستند به شکایت بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش معاونت بر نظارت بانک ها و موسسات اعتباری و ... تفهیم اتهام شدید توضیحات خود را ارائه کنید.

پهلوان گفت: به من سربرگ های خالی می‌دادند و می‌گفتند که امضا بزنم.

شوهرم نمی گذاشت مدیرعامل شوم، من در شهرری زندگی می‌کنم و وضعیت زندگی‌مان نیز متوسط است.

سربرگ های خالی را به شوهرم می‌دادند و شوهرم به خانه می‌آورد و من امضا می‌کردم. آن برگه ها را آقای یقینی به شوهرم می‌دادند.

پهلوان گفت: شوهرم به آقای یقینی خیلی اطمینان داشت. شوهرم می‌گفت همان چیزهایی که تو می‌دانی من هم می‌دانم.

قاضی با دعوت از متهم علی تولائی به تفهیم اتهامات وی پرداخت و گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس در نظام بانکی و پولی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در راستای همراهی با متهمان هدایتی و موسوی نژاد آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

تولائی گفت: خیر. من از سال ۷۹ با آقای ضیایی همکلاسی بودیم و دوره های لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم و از سال ۹۰ -۹۱ بود که مجدداً روابط ما صمیمی شد و ایشان می‌گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارم و گفتند که اگر می‌شود از حساب تو استفاده کنم و چون رفت و آمد دوستانه خیلی داشتیم و اعتماد داشتم اجازه استفاده از حساب را دادم و من چندین بار گفتم که یک موقع مشکلی پیش نیاید؛ ایشان یک بی ام و داشتند و چون گواهینامه نداشت پشت ماشین می‌نشست و پیامک های خلافی که برای من می‌آمد به ایشان می‌گفتم.

تولائی گفت: من کارم رنگ و تینر بود، گردش حسابم بالا برود اعتبارم بالا می‌رود. من ۳ ماه است متوجه شدم و از طریق ضابطان فهمیدم و آنها گفتند از طریق یک شرکتی به نام جاوید گشت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به حساب من آمده. بعدا متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

قاضی گفت: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید؟

تولائی: بله ولی من از کارهای ایشان بی خبر بودم. من هنوز هم تولیدکننده رنگ و تینر هستم.

قاضی: شما می‌گویید که حساب بانکی و مراودات مالی آقای ضیایی را انجام می‌دادم.

تولائی: بله ایشان از من می‌خواستند.

قاضی: با کدام متهمان در ارتباط بودید؟ در زمان وقوع جرائم؟

تولائی: با هیچکدام.

قاضی: پس قرارداد اجاره آقای ضیایی چیست؟

تولائی: ایشان مشکلی داشتند جهت بدهکاری که آن ملک را به نام من زدند.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو