پیشنهاد پارسینه
تکذیب پرتاب لنگ کفش به رئیس جمهور در گیلان توسط معاون ارتباط دفتر ریاست جمهوری
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸
۳

تکذیب پرتاب لنگ کفش به رئیس جمهور در گیلانتکذیب پرتاب لنگ کفش به رئیس جمهور در گیلان توسط معاون ارتباط دفتر ریاست جمهوری

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
با این فقر و بیکاری و فسادی که به وجود اورده اند بعید نیست خبر درست باشد
مهدی
لنگ کفش که پهن باید به نامرد بزنن . بی شرف ملت را بدبخت کرد.
ناشناس
صداقت در رسانه های وابسته به دولت نیست و مردم یاد گرفتن دولتی ها و وابستگان نظام هرچی رو تکذیب کنن درسته و حقیقته
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو