پیشنهاد پارسینه
دانیل گونزالز عکاس آلمانی، از حمام علیقلی آقا در اصفهان این تصویر بی نظیر را ثبت کرده است. این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲
۰
 

دانیل گونزالز عکاس آلمانی، از حمام علیقلی آقا در اصفهان این تصویر بی نظیر را ثبت کرده است. این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.

تصویر بی‌نظیر عکاس آلمانی از اصفهان

 

تصویر بی‌نظیر عکاس آلمانی از اصفهان

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو