پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: عدالت امام جماعت بايد براي ماموم احراز شود و با شك در عدالت، نمي توان به او اقتدا كرد.
۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۴
۰

اگر در عدالت امام جماعت شك داشته باشيم، آيا مي توانيم به او اقتدا كنيم؟

همه مراجع: عدالت امام جماعت بايد براي ماموم احراز شود و با شك در عدالت، نمي توان به او اقتدا كرد.

 

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج1،م 1454. جامع احكام، رضوي، م328.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو