پیشنهاد پارسینه
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به تکمیل طرح راه‌ آهن قزوین رشت، تاکید کرد: تکمیل این طرح در طول ۵ سال، گفتاردرمانی نیست.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۰
۰

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توئیتر خود نوشت: دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست؛ می‌توان ساعت‌ها از ضرورت همبستگی‌ملی، عدالت بین‌نسلی، توازن بخشی میان مرکز و پیرامون سخن گفت اما پروژه ریلی قزوین‌رشت را با ۳۲٪ پیشرفت در طول ۱۱ سال، تحویل بگیری و در طول ۵ سال با هزینه ۱,۸۵۰ میلیارد تومان تکمیل کنی؛ این دیگر گفتاردرمانی نیست.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو