غنوشی در دشوارترین دوران سیاسی/ تغییر جایگاه از اپوزیسیون به قدرت

۰۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۰
۰
یک روزنامه عربی در تحلیلی نوشت: تغییر وضعیت از جایگاه برتر دولتی به اپوزیسیون با توجه به امتیازاتی که حکومت دارد، مسئله ای دشوار است اما دشوارترین کار تغییر وضعیت از جایگاه اپوزیسیون به قدرت به ویژه در کشوری همچون تونس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی اخیرا در تحلیلی درباره وضعیت تونس پس از برگزاری انتخابات مجلس موسسان که با پیروزی حزب النهضه در بدست آوردن اکثر کرسیها همراه بود، نوشت: تغییر وضعیت از جایگاه حکومتی به جایگاه اپوزیسیون با توجه به مزایایی که قدرت دارد سخت است اما سخت ترین کار بدون شک تغییر وضعیت از جایگاه مخالفان به قدرت است به ویژه در کشوری که به تازگی حرکت در مسیر دموکراسی را اغاز کرده و در منطقه ای پرخطر قرار دارد.

القدس العربی تاکید کرد: این مسئله با توجه به پیروزی حزب الهضه در انتخابات به رهبری "راشد الغنوشی" که توانست بیش از 90 کرسی از 217 کرسی مجلس موسسان را از آن خود کند، مطرح می شود. مجلسی که باید قانون اساسی جدید را تدوین کرده، امور اجرایی را در دست بگیرد، دولت را تشکیل داده و امور حکومت را اداره کند.

اعضای حزب النهضه در دهه های گذشته اکثرا در زندان و یا تبعید بسر برده اند و هیچ تجربه ای در حکومت داری ندارند البته هیچ کس در تونس دارای این تجربه نیست، چون دیکتاتوری موجود در این سالها تونس را از تبادل مسالمت آمیز قدرت محروم کرده بود، مناصب عالی را غیر قابل دسترسی کرده، فساد را افزایش داده و تنوع سیاسی را از بین برده بود.

در ادامه این تحلیل با اشاره به واضع روشن و شفاف الغنوشی که موجبات خرسندی اکثریت جریانهای تونسی را به وجود آورده، آمده است: علایمی که از تونس می رسد بسیار اطمیان بخش است، رهبران حزب النهضه به خوبی سختی ماموریت و چالشهای مرحله انتقالی خود را درک کرده اند و به همین دلیل به همکاری و هماهنگی با دیگران روی آورده اند. آنان با وجود محبوبیت بسیار و تعداد کرسی زیادی که در مجلس موسسان بدست آورده اند بر حضور تمامی جریانها در قالب حکومت جدید به دور از حضور یک حزب واحد در آن تاکید می ورزند.

اتخاذ این گونه مواضع بسیاری از مردم داخل تونس و خارج آن را از آینده کشور مطمئن می کند و تصویر تحریف شده از جریانهای اسلامگرا که توسط رژیم سابق تونس، رژیمهای عربی و به ویژه غربیها ایجاد شده بود را از بین می برد، البته باز باید بر این مسئله تاکید کرد که اداره تونس که از زمان استقلال هیچ چیزی غیر از دیکتاتوری ندیده، کاری بس دشوار و پرچالش است.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2