مداح مشهور در کفشداری حرم امام حسین (ع)/ عکس
نزار القطری مداح اهل بیت (ع) در اینستاگرام با انتشار تصویری در کفش داری حرم امام حسین (ع) نوشت:

عربی

أشرف عمل فی خدمة المولی ابی عبدالله علیه السلام 

فارسی

شریف ترین کار در خدمة مولی ابی عبدالله علیه السلام