پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: بستن چشم ها در حال نماز كراهت دارد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶
۰

همه مراجع: بستن چشم ها در حال نماز كراهت دارد، ولي موجب باطل شدن آن نمي شود و در صورتي كه موجب حضور قلب و خشوع در نماز گردد، اشكال ندارد.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع،ج1، م 1157.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو