جنگنده های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به نوار غزه، مواضع نیروهای مقاومت را هدف قرار داد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۱
۰

ا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در واکنش به تظاهرات مسالمت آمیز جوانان فلسطینی در مرزهای غزه با فلسطین اشغالی، یک مقر نیروهای مقاومت را در منطقه «نتساریم» در مرکز غزه بمباران کردند.

شب گذشته همچنین منطقه‌ای در شرق خانیونس هدف جنگنده‌های رژیم اشغالگر قرار گرفت.

درگیری میان نیروهای مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در نوار غزه در ماه‌های اخیر بالا گرفته به طوریکه جنگنده‌های این رژیم به تازگی بارها مناطق مختلف غزه را بمباران کرده اند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به نوار غزه، مواضع نیروهای مقاومت را هدف قرار داد.

ا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در واکنش به تظاهرات مسالمت آمیز جوانان فلسطینی در مرزهای غزه با فلسطین اشغالی، یک مقر نیروهای مقاومت را در منطقه «نتساریم» در مرکز غزه بمباران کردند.

شب گذشته همچنین منطقه‌ای در شرق خانیونس هدف جنگنده‌های رژیم اشغالگر قرار گرفت.

درگیری میان نیروهای مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در نوار غزه در ماه‌های اخیر بالا گرفته به طوریکه جنگنده‌های این رژیم به تازگی بارها مناطق مختلف غزه را بمباران کرده اند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}