پیشنهاد پارسینه
هنرمندی جوان که مرز‌های خیال را در نوردید! تا بحال فکر کرده اید که اگر تمام تصوراتمان به واقعیت می‌پیوست دنیا چه شکلی می‌شد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۱
۰
هنرمندی جوان که مرز‌های خیال را در نوردید! تا بحال فکر کرده اید که اگر تمام تصوراتمان به واقعیت می‌پیوست دنیا چه شکلی می‌شد.

Justin Peters هنرمند ۲۲ ساله آلمانی این کار را کرده است. او که هنرمندی خودآموخته است؛ هنرمندی بااستعداد در شاخه دیجیتال است که به سبک سورئال کار می‌کند.

این هنرمند بااستعداد در صحبت هایش می‌گوید: هرچیزی که شما تصور کنید واقعی است (جمله اس از پابلو پیکاسو). من از نقاشی‌ها سورئالیست و هرچیزی که دور وبرممی بینم الهام می‌گیرم. در نقاشی‌های خیالی من با شبیه سازی و ترکیب بندی هرچیزی امکان پذیر است.
امدیوارم وقتی مردم آثار من را می‌بینند، جهانی متفاوت و جدید را کشف کنند، جاییکه با باز شدن ذهن و چشمانمان هرچیزی امکان پذیر می‌شود. من به مردم کمک می‌کنند از احساسات و ادراک خود استفاده کرد و هرکاری که دوست دارند انجام دهند.
 
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
 
وقتی قدرت تخیل هنرمند حد و مرزی نمی‌شناسد!+عکس
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو