پیشنهاد پارسینه
نتایج مطالعات یک مؤسسه افکارسنجی آمریکایی حاکی از این است در افق ۲۰۳۵ مسلمانان از لحاظ آمار زاد و ولد از مسیحیان پیش خواهند افتاد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۶
۰

در سال‌های اخیر تعداد نوزادان متولد شده از والدین مسیحی بیش از نوزادان متولد شده از پیروان هر دین و مذهب دیگری بوده است و این مسئله باعث شده که مسحیت همچنان از لحاظ تعداد پیروان در جایگاه اول ادیان و مذاهب جهان باشد. با این حال مطالعات مؤسسه افکارسنجی و مطالعات آماری «پیو» آمریکا نشان می‌دهد که این روند در حال تغییر است و حداکثر تا سال ۲۰۳۵ مسلمانان با پیشی گرفتن از مسیحیان، رتبه اول ادیان و مذاهب جهان از لحاظ آمار زاد و ولد را به خود اختصاص خواهند داد و در افق ۲۰۶۰ نیز فاصله جمعیتی مسلمانان و مسیحیان از ۵۰۰ میلیون نفر کنونی به تنها ۱۰۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش مؤسسه پیو، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۱ درصد از کل نوزادان متولد شده در سراسر جهان والدین مسلمان داشته‌اند، در حالی که جمعیت مسلمانان جهان در پایان دوره مذکور (سال ۲۰۱۵) حدود ۲۴ درصد از جمعیت کل جهان بوده است. در همین دوره ۳۳ درصد از نوزادان جهان در خانوار‌های مسیحی به دنیا آمده‌اند و در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۳ درصد جمعیت جهان پیرو دین مسیحیت بوده‌اند.

با مقایسه این اعداد و ارقام می‌توان به‌راحتی متوجه شد که نرخ زاد و ولد مسلمانان -یعنی نسبت زاد و ولد به جمعیت آنها- در بازه زمانی مورد بررسی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) از نرخ زاد و ولد مسیحیان بیشتر است، اما تغییر بزرگی که در افق ۲۰۳۵ رخ خواهد داد این است که علاوه بر نرخ زاد و ولد، مسلمانان از لحاظ تعداد زاد و ولد نیز از مسیحیان پیشی خواهند گرفت.

مؤسسه پیو جمعیت مسلمانان و مسیحیان جهان در سال ۲۰۱۵ را به ترتیب ۱.۸ و ۲.۳ میلیارد نفر تخمین زده و پیش‌بینی کرده است که با توجه به بالاتر بودن نرخ زاد و ولد مسلمانان، این فاصله ۵۰۰ میلیون نفری در افق ۲۰۶۰ به ۱۰۰ میلیون نفر کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه پیو، در سال ۲۰۶۰ جمعیت مسلمانان جهان حدود ۳ میلیارد نفر و جمعیت مسیحیان حدود ۳.۱ میلیارد نفر خواهد بود. بدین ترتیب مسلمانان و مسیحیان مجموعاً بیش از ۶۳ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۶۰ -که بر اساس برآورد‌های مؤسسه پیو حدود ۹.۶ میلیارد نفر خواهد بود- را به خود اختصاص خواهند داد.

گزارش مؤسسه پیو همچنین حاکی از این است که جمعیت پیروان مذهب هندو در سال ۲۰۶۰ با افزایش ۳۰۰ میلیون نفری نسبت به سال ۲۰۱۵، به ۱.۴ میلیارد نفر خواهد رسید؛ اما جمعیت بودایی‌ها که در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰۰ میلیون نفر برآورد شده بود، در افق ۲۰۶۰ به ۴۶۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

همچنین گزارش مؤسسه پیو نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تنها ۱۰ درصد از نوزادان جهان از والدین بدون مذهب زاده شده‌اند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ افراد بدون مذهب ۱۶ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شده‌اند. این تفاوت آشکار نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد در خانوار‌های بدون مذهب جهان بسیار پایین است و این مسئله باعث خواهد شد که در افق ۲۰۶۰ افراد فاقد مذهب بخش کمتری از جمعیت جهان (تن‌ها ۱۳ درصد بر اساس پیش‌بینی مؤسسه پیو) را تشکیل دهند.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو