پیشنهاد پارسینه
احمدی نژاد در آستانه زندان اوین، با یار قدیمی خود وداع گفت.
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۲
۱

اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان مرخصی با بدرقه احمدی نژاد به زندان اوین بازگشت.

 

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
شما که این همه زحمت کشیدی رفتی تا در زندان یک دفعه می رفتی داخل زندان
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو