پیشنهاد پارسینه
آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مربوط به دکل نفتی امروز برگزار شد.
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۷
۰

پس از حدود یک سال، امروز شعبه ۱۰۵۳ دادگاه کیفری تهران مستقر در مجتمع جرایم ویژه اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی، شاهد آخرین دفاعیات متهمین و وکلای پرونده دکل نفتی بود.

وکیل یکی از متهمان پرونده دکل نفتی اعلام کرد که قاضی فضلعلی، رئیس شعبه ۱۰۵۳ دادگاه کیفری تهران، جلسه امروز را آخرین جلسه رسیدگی در خصوص این پرونده اعلام کرده است.

در این جلسه، آخرین دفاع متهمین پرونده اخذ و دفاعیات حقوقی وکلای ایشان نیز به استماع ریاست محترم دادگاه رسید. قاضی فضلعلی در این جلسه ختم رسیدگی را در مورد پرونده فوق اعلام کرد و رأی مربوطه طبق قانون ظرف یک هفته آینده صادر خواهد شد.
 
منبع: داتیکان
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو