۱۳ اسفند ۱۳۶۵ - بارش شدید باران در تهران، موجب آب گرفتگی در برخی معابر و جاری شدن سیلاب شد
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۴
۱۳ اسفند ۱۳۶۵ - بارش شدید باران در تهران، موجب آب گرفتگی در برخی معابر و جاری شدن سیلاب شد
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو