محققان موفق به کشف قدیمی‌ترین خالکوبی‌های تصویری روی بدن دو مومیایی ۵۰۰۰ ساله در مصر شدند.
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
۰
خالکوبی‌ها تصویر یک گاو وحشی و یک گوسفند بربری را روی بازوی مرد مومیایی و موتیف‌هایی S. مانند را روی بازوی زن مومیایی نشان می‌دهند.

این کشف قدمت سنت خالکوبی در آفریقا را ۱۰۰۰ سال افزایش می‌دهد. دانیل آنتون، یکی از نویسندگان گزارش و سرپرست بخش انسان شناسی زیستی در موزه بریتانیا می‌گوید این کشف، درک ما از چگونگی زندگی مردم در آن دوران را دگرگون می‌کند.

مومیایی مرد در حدود ۱۰۰ سال پیش کشف شده است و اسکن‌های پیشین سن او را در حدود ۱۸ تا ۲۱ سال تخمین زده بودند. این مرد در اثر ضربه خنجر به پشتش کشته شده است. لکه‌های تاریک روی بازوی این مومیایی در ابتدا بی اهمیت تصور شد، اما در نهایت اسکن‌های فروسرخ نشان دادند این لکه‌ها خالکوبی‌هایی از دو جاندار شاخدار هستند که روی یکدیگر را پوشانده اند. یکی از آن‌ها گاوی با دمی بلند و شاخ‌های بزرگ و دیگری گوسفندی بربری است با شاخ‌هایی تاب خورده و شانه‌های خمیده.

کشف قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در مصر
روی شانه راست مومیایی زن نیز چهار تصویر به شکل S. دیده می‌شود

روی شانه راست مومیایی زن نیز چهار تصویر به شکل S. دیده می‌شود. این تصاویر زیر پوست مومیایی‌ها قرار دارند و رنگ آن نیز از جنس دوده است.

باستان شناسان تا پیش از این تصور می‌کردند زنان تنها در عهد باستان خالکوبی می‌کرده‌اند، اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد خالکوبی در میان هر دو جنسیت رواج داشته است. محققان همچنین باور دارند که خالکوبی‌ها نشان دهنده موقعیت اجتماعی، شجاعت و میزان دانش فرد از جادو بوده است.


کشف قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در مصر
تاریخ نگاری رادیوکربنی نشان می‌دهد آن‌ها در حد فاصل ۳۳۵۱ و ۳۰۱۷ پیش از میلاد زندگی کرده اند

این دو مومیایی در گور‌هایی کم‌عمق در جبلین بخش جنوبی مصر علیا و ۴۰ کیلومتری جنوب اقصر کشف شدند. تاریخ نگاری رادیوکربنی این دو مومیایی نشان می‌دهد آن‌ها در حد فاصل ۳۳۵۱ و ۳۰۱۷ پیش از میلاد زندگی می‌کرده اند، یعنی کمی پیش از آنکه فرعون اول کل منطقه را در سال ۳۱۰۰ پیش از میلاد یکپارچه کند.

تا پیش از این، قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در بدن مومیایی آلپی به نام اوتزی مشاهده شده بود، مردی که در حد فاصل سال‌های ۳۳۷۰ و ۳۱۰۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرده است، اما خالکوبی‌های او تصویری نبوده و تنها خطوطی عمودی و افقی هستند.

منبع: hamshahrionline.ir
محققان موفق به کشف قدیمی‌ترین خالکوبی‌های تصویری روی بدن دو مومیایی ۵۰۰۰ ساله در مصر شدند.
خالکوبی‌ها تصویر یک گاو وحشی و یک گوسفند بربری را روی بازوی مرد مومیایی و موتیف‌هایی S. مانند را روی بازوی زن مومیایی نشان می‌دهند.

این کشف قدمت سنت خالکوبی در آفریقا را ۱۰۰۰ سال افزایش می‌دهد. دانیل آنتون، یکی از نویسندگان گزارش و سرپرست بخش انسان شناسی زیستی در موزه بریتانیا می‌گوید این کشف، درک ما از چگونگی زندگی مردم در آن دوران را دگرگون می‌کند.

مومیایی مرد در حدود ۱۰۰ سال پیش کشف شده است و اسکن‌های پیشین سن او را در حدود ۱۸ تا ۲۱ سال تخمین زده بودند. این مرد در اثر ضربه خنجر به پشتش کشته شده است. لکه‌های تاریک روی بازوی این مومیایی در ابتدا بی اهمیت تصور شد، اما در نهایت اسکن‌های فروسرخ نشان دادند این لکه‌ها خالکوبی‌هایی از دو جاندار شاخدار هستند که روی یکدیگر را پوشانده اند. یکی از آن‌ها گاوی با دمی بلند و شاخ‌های بزرگ و دیگری گوسفندی بربری است با شاخ‌هایی تاب خورده و شانه‌های خمیده.

کشف قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در مصر
روی شانه راست مومیایی زن نیز چهار تصویر به شکل S. دیده می‌شود

روی شانه راست مومیایی زن نیز چهار تصویر به شکل S. دیده می‌شود. این تصاویر زیر پوست مومیایی‌ها قرار دارند و رنگ آن نیز از جنس دوده است.

باستان شناسان تا پیش از این تصور می‌کردند زنان تنها در عهد باستان خالکوبی می‌کرده‌اند، اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد خالکوبی در میان هر دو جنسیت رواج داشته است. محققان همچنین باور دارند که خالکوبی‌ها نشان دهنده موقعیت اجتماعی، شجاعت و میزان دانش فرد از جادو بوده است.


کشف قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در مصر
تاریخ نگاری رادیوکربنی نشان می‌دهد آن‌ها در حد فاصل ۳۳۵۱ و ۳۰۱۷ پیش از میلاد زندگی کرده اند

این دو مومیایی در گور‌هایی کم‌عمق در جبلین بخش جنوبی مصر علیا و ۴۰ کیلومتری جنوب اقصر کشف شدند. تاریخ نگاری رادیوکربنی این دو مومیایی نشان می‌دهد آن‌ها در حد فاصل ۳۳۵۱ و ۳۰۱۷ پیش از میلاد زندگی می‌کرده اند، یعنی کمی پیش از آنکه فرعون اول کل منطقه را در سال ۳۱۰۰ پیش از میلاد یکپارچه کند.

تا پیش از این، قدیمی‌ترین خالکوبی جهان در بدن مومیایی آلپی به نام اوتزی مشاهده شده بود، مردی که در حد فاصل سال‌های ۳۳۷۰ و ۳۱۰۰ پیش از میلاد زندگی می‌کرده است، اما خالکوبی‌های او تصویری نبوده و تنها خطوطی عمودی و افقی هستند.

منبع: hamshahrionline.ir
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید