فروش ملکی که در رهن بانک است، چه حکمی دارد؟

 آیت‌الله جوادی آملی به پرسشی درباره «فروش ملک رهنی» پاسخ گفته است.

متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

پرسش: شخصی ملک خود را که در رهن بانک بوده و به دیگری می‌فروشد، بانک معامله را نه اجازه نموده و نه رد کرده و فقط اظهار داشته که تنفیذ نمی‌نماید. آیا عدم تنفیذ، دلیل بر رد است یا اینکه رد باید صراحتاً اعلام شود؟

پاسخ:

مِلک رهن و منافع آن در مدت رهن متعلق به راهن (گرودهنده) است.

تصرّف مرتهن در عین رهنی بدون اذن رهن‌دهنده جایز نیست.

راهن (گرودهنده) می‌تواند در مدت رهن از منافع عین مرهونه استفاده کند.

راهن بدون اذن قبلی مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد.

اگر راهن بدون اذن قبلی فروخت حتماً باید با اجازه و تنفیذ بعدی نافذ شود.

مادامی که مرتهن (بانک) تنفیذ نکند مبیع در اثر تعلّق حقّ‌الرهانه آزاد نیست.

مرتهن تا هر وقت که فکّ رهن نشد می‌تواند معامله را به هم بزند و ملک یا کالا را بفروشد.

 

منبع: افکار نیوز