مراسم تشییع پیکر خشایار الوند نویسنده فقید سینما و تلویزیون صبح شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ از ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
مراسم تشییع پیکر خشایار الوند نویسنده فقید سینما و تلویزیون صبح شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ از ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو