نام‌های نیکوی خداوند یا همان اسماء حسنی شامل صفات و نام‌هایی برای خداوند است که هر کدام از آن‌ها فضیلتی خاص برای رفع گرفتاری‌ها و بر آورده شدن حوائج دارند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰
نام‌های نیکوی خداوند یا همان اسماء حسنی شامل صفات و نام‌هایی برای خداوند است که هر کدام از آن‌ها فضیلتی خاص برای رفع گرفتاری‌ها و بر آورده شدن حوائج دارند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰
۰
فضیلت و خواص اسماء حسنی
 آیا با فضیلت نام‌های مبارک خداوند برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات از امور کلی و جزئی آشنایی دارید؟ به طور کلی نام‌های خدا، شامل صفات و کلمه‌های مرکبی هستند که از هر کدام از آن‌ها برای رسیدن به حاجتی استفاده می‌شود. در این مقاله به فضیلت و خواص نام‌های نیکوی خداوند یا اسماء حسنی پرداخته شده است.

فضیلت و خواص اسماء الحسنی برای رفع مشکلات و تسهیل در امور

در این مطلب به معرفی ۱۳ مورد از مشهورترین و با فضیلت‌ترین اسماء حسنی پرداخته شده است.

فضیلت و خواص اسماء حسنی


۱. ذکر نام مبارک یا الله و یا هو

 • برای کسب یقین در انجام کاری
 • رفع مشکلات و گرفتاری‌های عظیم

۲. فضیلت خواندن نام مبارک السلام

 • جهت عافیت و شفای بیماران
 • رفع کدورت از دل کسی
 • غلبه بر دشمن

۳. فضیلت خواندن نام مبارک الرحمن

 • برای برخوردار شدن از رحمت و لطف خداوند
 • برآورده شدن دعاها، حوائج دنیا و آخرت
 • گشایش در امور مهم

۴. فضیلت یکی دیگر از اسماء حسنی به نام اللطیف

 • برای تسهیل در امر ازدواج
 • برای گشایش در رزق و روزی و رفع تنگی معیشت
 • جهت بر خوردار شدن از ایمنی در سفر و رفع خطر
 • برای از بین رفتن غم و اندوه قلبی
 • جهت رفع بیماری‌های نا علاج
 • جهت برآورده شدن حاجات شرعی

۵. فضیلت خواندن الاحد

 • جلوگیری از شکست و مغلوب شدن در کلیه مراحل زندگی
 •  کشف اسرار الهی 
 • ایمنی از عذاب قبر
 • آسانی در عبور از پل صراط
 • دستیابی به تجرد و تخلص
 • جهت رسیدن به انقطاع از خلق و رهایی از کثرت

۶. فضیلت خواندن ذکر العلی

 • برخوردار شدن از کثرت مال و جلب روز
 • زیاد شدن دولت و احترام
 • برای رفع قرض، خلاصی از فقر و ادای دین

۷. فضیلت خواندن ذکر الواحد

 • دستیابی بیشتر به صحت و سلامتی و رفع بیماری‌ها
 • ایمنی از ترس و وحشت از راهی یا مکانی
 • زیاد شدن انس و الفت در میان خویشان
 • نورانی شدن دل

۸. فضیلت خواندن ذکر المقسط

 • دور شدن فکر و خیالت باطل و فاسد
 • درمان بیماری وسواس

۹. فضیلت خواندن ذکر المغنی

 • توانگر شدن
 • دور شدن رنج و محنت

۱۰. فضیلت خواندن ذکر الجامع

 • رفع پریشانی و سرگشتگی در امور و احوالات
 • رفع مشکل تنهایی و دور افتادگی از وطن و خویشان
 • از بین رفتن مشکلات و اختلافات در میان زن و شوهر

۱۱. فضیلت خواندن ذکر الصمد

 • سیر شدن گرسنگان
 • زیاد شدن رزق و روزی و غنی شدن فقیر
 • از بین رفتن آشفتگی امور و رفع رنج در هنگام دچار شدن به بلا و مصیبت
 • رفع حال پریشان ناشی از بیماری‌هایی مانند سر درد، مار گزیدگی و عقرب گزیدیی
 • از بین رفتن ترس و زیاد شدن شجاعت و جسارت
 • جهت رفع گرفتاری و گشایش در امور
 • غلبه و پیروزی بر دشمنان

۱۲. فضیلت خواندن ذکر الاول

 • برای رسیدن به حاجت بچه دار شدن
 • رفع فقر، جلب رزق و روزی و گشایش در کسب و کار
 • زیاد شدن برکت و یمن در هر کاری
 • از بین بردن دشمن و بد خواه

۱۳. فضیلت خواندن ذکر الاخر

 • دوام و پایستگی در هر کاری
 • برای عاقبت به خیر شدن
 • دفع و از بین بردن دشمن قوی

فضیلت و خواص اسماء حسنی

فضیلت سایر اسماء حسنی

 • خواندن ۵۵۰۰ مرتبه الرحیم برای تسخیر قلب‌ها فضیلت دارد.
 • خواندن ۲۷۰ بار یا کریم برای ارتباط با عرش فضیلت دارد.
 • خواندن ۸۵۳۰ باز ذکر شریف المتکبر برای بالا رفتن احترام و عظمت در میان مردم و رفع شر ستمکاران مجرب است.
 • خواندن ۷۳ بار ذکر الجلیل برای بزرگی دل‌ها مجرب است.
 • خواندن ۹۰۰۰ بار الملک برای دستیابی به عزت و ثروت مجرب است.
 • خواندن ۲۰۶ مرتبه الجبار برای دفع انرژی‌های منفی و ایمنی از شر دشمنان فضیلت دارد.
 • خواندن ۸۱۲ ذکر مقدس یا خبیر و یا ۱۰۱ بار ذکر زیبای البصیر برای آگاه شدن از امور پنهان فضیلت دارد.
 • برای دفع غم و برای و طلب استغفار از انجام گناه خواندن ۱۲۸۶ با ذکر یا غفور مجرب است.
 • برای گشوده شدن دریچه‌های علم حکمت ۷۸ بار ذکر الحکیم خوانده شود.
 • الشکور از جمله اسماء حسنی است که خواندن ۴۱ مرتبه از آن برای جهت شفای چشم و وسعت رزق مجرب است.
 • خواندن ۲۳۲ بار ذکر مقدس الکبیر و یا ۴ مرتبه یا عادل برای استجابت هر دعایی فضیلت دارد.
 • برای شفای بیمار، رسیدن به توانگری و عزت، نجات از آوارگی و ادای قرض خواندن ۳۳۳۳ ذکر شریف الحفیظ مجرب است.
 • یکی دیگر از اسماء حسنی برای در امان ماندن از شر جن و انس و وسوسه‌های شیطانی خواندن ۱۳۲ بار ذکر زیبای المومن است.
 • برای رسیدن به پیروزی و ظفر و نظم در امور از روز شنبه به مدت ۵ روز و هر روز ۸۰ با خواندن ذکر مقدس الحسیب کاربرد دارد.
 • برای استجابت هر نوع دعا ۵۰۰ مرتبه گفتن السمیع فضیلت بالایی دارد.
 • برای دستیابی به باطن افراد و اشیاء و نیز رسیدن به صفای باطن می‌توان ۱۰۴۰ بار ذکر شریف المهیمن را تکرار نمود.
 • یکی دیگر از اسماء حسنی برای دستیابی به ثروت خواندن ۱۰۳۵ بار ذکر الوهاب است.
 • خواندن ۱۲۰۰۰ ذکر مقدس العزیز بعد از نماز صبح برای رسیدن به علوم غریبه و بی نیازی مجرب است.
 • برای پایبندی به اعتقادات مذهبی خواندن ۷۳۱ بار ذکر مقدس الخالق مجرب است.
 • برای دوری از حب و وابستگی به امور دنیوی و نفرین دشمنان بعد از نماز صبح ۳۰۶ باز ذکر مقدس القهار خوانده شود.
 • خواندن ۲۱۳ بار ذکر شریف الباری برای دوری از بیماری‌ها و عافیت بدن کاربرد دارد.
 • برای آواره شدن دشمن ۱۰۰۰۰ بار ذکر یا مذل را بخوانید.
 • خوانده ۴۰۰۰ مرتبه ذکر شریف یا باسط برای از بین بردن فقر و مرض و جهت رهایی از غم مجرب است.
 • اگر خواهان به دنیا آوردن فرزندی زیبا هستید بر خواندن ۲۰۸۲ بار ذکر شریف المصور مداومت نمایید.
 • برای دفع و به هلاکت رسیدن دشمن خواندن ۱۰۰۰ بار ذکر القابض یا ۷۰۰۰۰ بار ذکر الحافظ فضیلت دارد.

فضیلت و خواص اسماء حسنی

خواص اسماء حسنی برای مستجاب شدن دعا

در ادامه اذکارمقدس با اسماء حسنی برای اجابت دعا را قرار داده ایم:

 • ۱۸۰ مرتبه ذکر یا سَمیع یا بَصیر بعد از نماز صبح
 • خواندن ۷۰ بار ذکر مقدس یا بدیع در هر وقت
 • خواندن ۷ بار ذکر یا وهاب بعد از هر نماز
 • مداومت بر خواندن ذکر مقدس یاسمیع الدعا و مجیب الدعا
 • ۱۰۱ بار خواندن ذکر شریف المجیب بعد از نماز ظهر و عصر جمعه
 • خواندن ۲۶ بار یا سَریعُ یا مُجیبُ در هر دعا
 • ذکر دعای اِسْتَجِبْ دَعَواتی کُلّها یا ذَالجَلالِ وَ اْلاِکْرام هر روز ۶۶ مرتبه
 • خواندن ذکر یا باقی ۱۰۰ بار در هر شب و ۱۰۰۰ بار در شب جمعه
 • در هر سجده ۲۱ بار ذکر مقدس یا ذالجلال والاکرام
 • مداومت بر خواندن ذکر یا کریم در هنگام خواب

منبع: ستاره 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو