ویدیو| حضور سرهنگ مرادی در برنامه فرمول یک
پارسینه: معاونت اجتماعی فرماندهی تهران بزرگ در برنامه فرمول یک علی ضیاء حضور پیدا کرد تا گفتگویی متفاوت با مردم داشته باشد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۱
۰