پیشنهاد پارسینه
گالری حراج «کریستیز» نمایشی با نام هفته قرن بیستم برگزار می‌کند که آثار بزرگترین هنرمندان امپرسیونیست، مدرن، پساجنگ و هنر معاصر را در کنار یکدیگر گردآوری کرده است.
۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
۰
آثاری که با نام مجموعه «گنجینه پنهان» به نمایش گذاشته خواهد شد، مهمترین مجموعه آثار امپرسیونیست و هنر مدرن است که در طی دهه‌ی اخیر به مزایده گذاشته می‌شود. این مجموعه شاهکار‌هایی همچون آثار «پل سزان»، «آنری ماتیس»، «کلود مونه»، «پیر بونار»، «آگوست رنوآر» را دربردارد.

این گالری در بخش هنر سورئال اثری بی‌نظیر و نادر از «رنه ماگریت» را که تاکنون به نمایش درنیامده است، به مزایده می‌گذارد.
 
شاهکار‌های جهان در حراجی ساتبیز
 
شاهکار‌های جهان در حراجی ساتبیز
 
شاهکار‌های جهان در حراجی ساتبیز
 
شاهکار‌های جهان در حراجی ساتبیز
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو