پیشنهاد پارسینه
با رای اعضای شورای شهر تهران: 
با رای اعضای شورای شهر تهران، مشاغل مجاز به فعالیت در باغات شهر تهران مشخص شد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹
۰

در جریان بررسی لایحه مرتبط با حفظ باغات شهر تهران موضوع تعیین مشاغلی که مجاز به فعالیت در این باغات هستند در دستور کار قرار گرفت.

 

زهرا صدراعظم نوری در پیشنهادی اظهار داشت: ما در موضوعات آموزشی پیش بینی شده قائل به آموزش رسمی هستیم و معتقدیم که مدرسه طبیعت می تواند در این باغات تشکیل شود.

 

رئیس کمیسیون سلات، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت: در موضوعات تجاری نیز کمیسیون سلامت، خرده فروشی های در نظر گرفته شده را با استدلال تخریبی که می توانند برای باغ به همراه داشته باشند رد کرد.

 

صدراعظم نوری در ادامه به موضوعات اداری اشاره کرد و گفت: هرچند ما باید از تشکل های مردم نهاد و خیریه ها حمایت کنیم، اما مطالعه پیشینه آنها موضوع دیگری را نشان می دهد و آن این است که در پوشش این عناوین برخی از آنها، کارهای دیگری را انجام می دهند.

 

محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تقدیر از عملکرد کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی در خصوص این لایحه بر ضرورت هماهنگی میان دو دیدگاه برای تعالی نظر مطرح شده تاکید کرد.

 

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا باغ ها را سود ده کنیم و همچنین تمام نیازهای شهر را اعم از آموزشی و تفریحی در کنار هم ببینیم.

 

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: اگر آموزش عالی در این باغات دیده شود، آسیبی به کار نمی زند.

 

حجت نظری در موافقت با این طرح گفت: این جدول بسیار موسع است و حتی برخی از مشاغل تعریف نشده اند.

 

وی اظهار داشت: به نظر نمی رسد با دیده شدن این حجم از فعالیت ها، خیلی بتواند به حفظ باغات منجر شود.

 

شهربانو امانی نیز در این خصوص عنوان کرد: رویکرد شورا اعتماد به بخش های غیر دولتی است و حال چه می شود که ما در مدیریت شهری غیر دولتی از آموزش های رسمی و دولتی دفاع می کنیم.

 

وی با تاکید بر لزوم بازگشت به حمایت از نهادهای غیر دولتی، خواستار دفاع از این مجموعه ها و تشکل های مردم نهاد شد.

 

ناهید خداکرمی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: باغ در روزگاری در این کشور حرمت داشت و کسی آن را تخریب نمی کرد.

 

وی اظهار داشت: در گذشته سیاست گذاری در این خصوص خیانت کرد و ایجاد برج باغ را اجازه داد و ما نیز همان طناب را گرفته ایم و با آن جلو می رویم.

 

رییس کمیته سلامت شورا اظهار داشت: ما نباید خودمان جدولی از فعالیت ها را ارائه دهیم تا افراد یادشان بیافتد که کارهای دیگری را نیز می توانند در باغ انجام دهند.

 

در نهایت این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد و جدول پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو