محسن هاشمی با تبریک روز ولادت حضرت فاطمه (س) بیان داشت:
رییس شورای اسلامی شهر تهران در بزرگداشت مقام مادر و زن اظهار داشت: ارتقا جایگاه زن در جامعه ، بیش از تبلیغات و شعار به عمل نیاز دارد .
۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
۰

 

 

 محسن هاشمی رییس شورا درابتدای یکصدو بیست و ششمین جلسه شورا با تبریک سالروز ولادت ام الائمه، صدیقه طاهره، زهرای مرضیه و فرزند ایشان امام خمینی گفت: نگاه مترقی مکاتب توحیدی به زن را می توان در جایگاه مریم مادر عیسی علیه السلام در مسیحیت و مرتبه بالاتر آن جایگاه زهرای مرضیه علیها السلام در اسلام مشاهده کرد.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: جایگاهی که اگرچه صاحب مقام نبوت و امامت نیست اما در برخی از ابعاد اهمیت و خصوصیات شاخص تری نسبت به آنها دارد و از این رو تعبیرات و القاب منحصر بفرد فاطمه زهرا (س) در لسان قدسی و زبان پیامبر و ائمه ، بانوی اول جهان اسلام را نسبت به شخصیتهای سایر ادیان الهی وهمچنین شخصیت زن در همه جوامع ممتاز وبرجسته می کند.

 

وی ادامه داد: فاطمه ، باطن شب قدر و کوثر همه نیکی وخوبی هاست، کوثری که ساقی آن علی است و جرعه نوش این باده معنوی، پیامبر اکرم است که در مقام پدر خود را فرزند مهر فاطمه می داند.

 

محسن هاشمی ضمن بزرگداشت مقام مادر و زن تاکید کرد: ارتقا جایگاه زن در جامعه ، بیش از تبلیغات و شعار به عمل نیاز دارد.

 

او در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی در این موضوع گام های مهمی برداشته است، در دهه های اخیر حوزه آموزش و پژوهش شاهد پیشی گرفتن دانش اندوزی و علم افزایی دختران وبانوان ایرانی بر پسران ومردان در دانشگاهها و پژوهشگاهها هستیم و در حضور اجتماعی ومدیرتی زنان نیز روند رو به رشدی را مشاهده می کنیم.

محسن هاشمی افزود: فهرست امید با نگاه ویژه به ارتقای جایگاه زنان، صدای آهسته نیمی از جامعه را به آوایی رسا و غیرقابل خاموش کردن تبدیل کرده است و در بخش مهمی از فعالیتهای مدنی، مردم نهاد و داوطلبانه شاهد محوریت مدیریت زنان و اثربخش بودن وکارامدی آن می باشیم.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بینش مترقی اسلام، چالش تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن حقوق زن را که بخش مهمی از تاریخ جوامع غربی و شرقی را تشکیل می دهد ، نمی پذیرد ودیدگاهها متحجرانه گروههای واپس گرا مبنی بر تحقیر و مستضعف نگاه داشتن بانوان در جامعه را رد می کند.

 

وی افزود: منطق اسلام که با مخالفت به زنده به گور کردن دختران در صدراسلام آغاز شد، امروز تقویت نخبه گرایی و رهبری اجتماعی در قشر زن را توصیه می کند.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رهبری اجتماعی زنان ما بایست براساس ویژگی های هویتی، فرهنگی و بومی زن ایرانی شکل بگیرد گفت: از این رو به همان اندازه که روشهای دستوری، یکسو نگرانه و واپس گرایانه آسیب زدن به جایگاه زن است، مستمسک قرار دادن زنانگی، انفعال وپیروی محض از جریانات فرهنگی القا شده ، در شان زن ایرانی نیست و باید همه صدای زنان متفکر، نواندیش، نخبه و پیش رو جامعه مان را بشنویم.

 

محسن هاشمی تاکید کرد: در مدیریت شهری نیز توجه به جایگاه زنان بخصوص در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جزو اولویت های شورای پنجم است. امروزه ظرفیتهای بکر فراوانی در زیرساختها، ساختارها وفرایندهای اجتماعی وفرهنگی وجود دارد که می تواند در اختیار بانوان تهرانی در جهت ارتقا زیست شهری و فعالیتهای مثبت اجتماعی وفرهنگی قرار گیرد که نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری در این حوزه و عبور از کلیشه ها و روزمرگی های حاکم برمناسبات فرهنگی واجتماعی است.

 

وی در ادامه افزود: لازم است از نقش اعضای محترم زن شورای اسلامی شهر تهران که طی 20 ماه سپری شده نقش موثری در عملکرد پارلمان شهری در هیات رییسه و کمیسیون ها داشته اند وهمچنین بانوان اصحاب رسانه و قلم و کارشناسان و همکاران زن شورای اسلامی شهر تهران قدردانی داشته باشم.

محسن هاشمی با اشاره به انتشار خبر استعفای دکتر ظریف، وزیر توانمند خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت: این خبر موجب نگرانی افکارعمومی شد، دکتر ظریف که طی سه دهه گذشته یکی از موفقترین دیپلماتهای نظام محسوب می شوند، مورد اعتماد ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار داشته و رهبرمعظم انقلاب نیز بارها طی سالهای اخیر از ایشان تقدیر کرده اند، امیدواریم با حمایت ویژه رییس جمهور و سایر مسئولان از دکترظریف، ایشان قدرتمندتر از گذشته به خدمت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.

 

محسن هاشمی با تبریک روز ولادت حضرت فاطمه (س) بیان داشت:
۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
رییس شورای اسلامی شهر تهران در بزرگداشت مقام مادر و زن اظهار داشت: ارتقا جایگاه زن در جامعه ، بیش از تبلیغات و شعار به عمل نیاز دارد .

 

 

 محسن هاشمی رییس شورا درابتدای یکصدو بیست و ششمین جلسه شورا با تبریک سالروز ولادت ام الائمه، صدیقه طاهره، زهرای مرضیه و فرزند ایشان امام خمینی گفت: نگاه مترقی مکاتب توحیدی به زن را می توان در جایگاه مریم مادر عیسی علیه السلام در مسیحیت و مرتبه بالاتر آن جایگاه زهرای مرضیه علیها السلام در اسلام مشاهده کرد.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه افزود: جایگاهی که اگرچه صاحب مقام نبوت و امامت نیست اما در برخی از ابعاد اهمیت و خصوصیات شاخص تری نسبت به آنها دارد و از این رو تعبیرات و القاب منحصر بفرد فاطمه زهرا (س) در لسان قدسی و زبان پیامبر و ائمه ، بانوی اول جهان اسلام را نسبت به شخصیتهای سایر ادیان الهی وهمچنین شخصیت زن در همه جوامع ممتاز وبرجسته می کند.

 

وی ادامه داد: فاطمه ، باطن شب قدر و کوثر همه نیکی وخوبی هاست، کوثری که ساقی آن علی است و جرعه نوش این باده معنوی، پیامبر اکرم است که در مقام پدر خود را فرزند مهر فاطمه می داند.

 

محسن هاشمی ضمن بزرگداشت مقام مادر و زن تاکید کرد: ارتقا جایگاه زن در جامعه ، بیش از تبلیغات و شعار به عمل نیاز دارد.

 

او در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی در این موضوع گام های مهمی برداشته است، در دهه های اخیر حوزه آموزش و پژوهش شاهد پیشی گرفتن دانش اندوزی و علم افزایی دختران وبانوان ایرانی بر پسران ومردان در دانشگاهها و پژوهشگاهها هستیم و در حضور اجتماعی ومدیرتی زنان نیز روند رو به رشدی را مشاهده می کنیم.

محسن هاشمی افزود: فهرست امید با نگاه ویژه به ارتقای جایگاه زنان، صدای آهسته نیمی از جامعه را به آوایی رسا و غیرقابل خاموش کردن تبدیل کرده است و در بخش مهمی از فعالیتهای مدنی، مردم نهاد و داوطلبانه شاهد محوریت مدیریت زنان و اثربخش بودن وکارامدی آن می باشیم.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بینش مترقی اسلام، چالش تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن حقوق زن را که بخش مهمی از تاریخ جوامع غربی و شرقی را تشکیل می دهد ، نمی پذیرد ودیدگاهها متحجرانه گروههای واپس گرا مبنی بر تحقیر و مستضعف نگاه داشتن بانوان در جامعه را رد می کند.

 

وی افزود: منطق اسلام که با مخالفت به زنده به گور کردن دختران در صدراسلام آغاز شد، امروز تقویت نخبه گرایی و رهبری اجتماعی در قشر زن را توصیه می کند.

 

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رهبری اجتماعی زنان ما بایست براساس ویژگی های هویتی، فرهنگی و بومی زن ایرانی شکل بگیرد گفت: از این رو به همان اندازه که روشهای دستوری، یکسو نگرانه و واپس گرایانه آسیب زدن به جایگاه زن است، مستمسک قرار دادن زنانگی، انفعال وپیروی محض از جریانات فرهنگی القا شده ، در شان زن ایرانی نیست و باید همه صدای زنان متفکر، نواندیش، نخبه و پیش رو جامعه مان را بشنویم.

 

محسن هاشمی تاکید کرد: در مدیریت شهری نیز توجه به جایگاه زنان بخصوص در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جزو اولویت های شورای پنجم است. امروزه ظرفیتهای بکر فراوانی در زیرساختها، ساختارها وفرایندهای اجتماعی وفرهنگی وجود دارد که می تواند در اختیار بانوان تهرانی در جهت ارتقا زیست شهری و فعالیتهای مثبت اجتماعی وفرهنگی قرار گیرد که نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری در این حوزه و عبور از کلیشه ها و روزمرگی های حاکم برمناسبات فرهنگی واجتماعی است.

 

وی در ادامه افزود: لازم است از نقش اعضای محترم زن شورای اسلامی شهر تهران که طی 20 ماه سپری شده نقش موثری در عملکرد پارلمان شهری در هیات رییسه و کمیسیون ها داشته اند وهمچنین بانوان اصحاب رسانه و قلم و کارشناسان و همکاران زن شورای اسلامی شهر تهران قدردانی داشته باشم.

محسن هاشمی با اشاره به انتشار خبر استعفای دکتر ظریف، وزیر توانمند خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت: این خبر موجب نگرانی افکارعمومی شد، دکتر ظریف که طی سه دهه گذشته یکی از موفقترین دیپلماتهای نظام محسوب می شوند، مورد اعتماد ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار داشته و رهبرمعظم انقلاب نیز بارها طی سالهای اخیر از ایشان تقدیر کرده اند، امیدواریم با حمایت ویژه رییس جمهور و سایر مسئولان از دکترظریف، ایشان قدرتمندتر از گذشته به خدمت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}