پیشنهاد پارسینه
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴
۰

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

 

* شکایت مجید هوتن از باشگاه شهدای بابلسر

 

پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق مجید هوتن (غیرقطعی)

 

*شکایت صابر میرباقری از باشگاه شهدای بابلسر

 

پرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق صابر میرباقری (غیرقطعی)

 

*شکایت حمید محمدی از باشگاه ایرانجوان

 

پرداخت مبلغ ۹۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۹/۱۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حمید محمدی (غیرقطعی)

 

*شکایت علی زینالی قلعه از باشگاه سایپا

 

پرداخت مبلغ ۴/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد (قطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

 

*شکایت حسین دشتی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر

 

پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حسین دشتی (غیرقطعی)

 

*شکایت حامد زمانی از باشگاه خونه به خونه

 

پرداخت مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حامد زمانی (غیرقطعی)

 

*شکایت مسعود ابراهیم زاده از باشگاه تراکتورسازی تبریز

 

پرداخت مبلغ ۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق مسعود ابراهیم زاده (غیرقطعی)

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو