شما هم شاید در خریدن شلوار جین این مشکل را داشته باشید که بعضی از آن‌ها دور کمرشان دقیقا سازیتان است، ولی در قسمت پا‌ها برای تان کمی گشادتر باشد. نگران نباشید. به راحتی می‌توانید شلوارتان را به اندازه‌ای که می‌خواهید تنگ کنید.
۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰
۰
شما هم شاید در خریدن شلوار جین این مشکل را داشته باشید که بعضی از آن‌ها دور کمرشان دقیقا سازیتان است، ولی در قسمت پا‌ها برای تان کمی گشادتر باشد. نگران نباشید. به راحتی می‌توانید شلوارتان را به اندازه‌ای که می‌خواهید تنگ کنید.

مرحله اول تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

برای این کار ابتدا شلوارتان را پشت و رو (برعکس) کرده و آن را بپوشید. سپس از کسی بخواهید تا همان اندازه‌ای که مد نظرتان است را برایتان با سوزن‌های مخصوص مشخص کنید. (مانند تصویر بالا)

مرحله دوم تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

سپس با بشکاف درز شلوارتان را شکافته و جایی را که مشخص کرده اید ابتدا تا کرده و آن را چرخ کنید.

مرحله سوم تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

در انتها شلوارتان را دوباره برعکس کرده و روی درز جدید را اتو کنید. دقت کنید اتوی تان باید درجه کمی داشته باشد.


منبع: سیمرغ
شما هم شاید در خریدن شلوار جین این مشکل را داشته باشید که بعضی از آن‌ها دور کمرشان دقیقا سازیتان است، ولی در قسمت پا‌ها برای تان کمی گشادتر باشد. نگران نباشید. به راحتی می‌توانید شلوارتان را به اندازه‌ای که می‌خواهید تنگ کنید.
شما هم شاید در خریدن شلوار جین این مشکل را داشته باشید که بعضی از آن‌ها دور کمرشان دقیقا سازیتان است، ولی در قسمت پا‌ها برای تان کمی گشادتر باشد. نگران نباشید. به راحتی می‌توانید شلوارتان را به اندازه‌ای که می‌خواهید تنگ کنید.

مرحله اول تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

برای این کار ابتدا شلوارتان را پشت و رو (برعکس) کرده و آن را بپوشید. سپس از کسی بخواهید تا همان اندازه‌ای که مد نظرتان است را برایتان با سوزن‌های مخصوص مشخص کنید. (مانند تصویر بالا)

مرحله دوم تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

سپس با بشکاف درز شلوارتان را شکافته و جایی را که مشخص کرده اید ابتدا تا کرده و آن را چرخ کنید.

مرحله سوم تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

در انتها شلوارتان را دوباره برعکس کرده و روی درز جدید را اتو کنید. دقت کنید اتوی تان باید درجه کمی داشته باشد.


منبع: سیمرغ
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید