پیشنهاد پارسینه
نگاه به فيلم‏ هاى محرك و شهوت‏ انگيز، جايز نيست و بين مجرد و متأهل تفاوتى وجود ندارد.
۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰
۰
آيا در مشاهده فيلم‏ محرك بين فرد متأهل و مجرد تفاوت است؟
 

همه مراجع: نگاه به فيلم‏ هاى محرك و شهوت‏ انگيز، جايز نيست و بين مجرد و متأهل تفاوتى وجود ندارد.

منبع:

آيت الله خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س1199؛آيت الله سيستانى، ,sistani.org)فيلم)، س7؛آيت اللهتبريزى، صراط النجاة، ج6، س1422؛آيت اللهصافى، جامع‏الاحكام، ج2، س1329؛آيت اللهنورى، استفتاءات، ج2، س554؛ دفتر:آيات عظام امام، مكارم، وحيد، بهجت، فاضل.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو