پیشنهاد پارسینه
نماز خواندن در چند جا مکروه و ثواب نماز کم می‌شود که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
۰
نماز خواندن در این مکان‌ها کراهت دارد
 

نماز خواندن در چند جا مکروه و ثواب نماز کم می‌شود که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
نماز خواندن درحمام، زمین نمک‌زار، مقابل انسان، مقابل درى که باز است، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر جا که کورۀ آتش باشد، مقابل چاه و چاله‌اى که محل بول باشد، روبروى عکس و مجسمۀ چیزى که روح دارد (مگر آن که روى آن پرده بکشند)، در اطاقى که جنب در آن باشد، در جایى که عکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، در قبرستان، مقابل قبر، روى قبر.
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، مسأله ۸۹۸
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو