4 ذکر قرآنی آرامش بخش که در زندگی معجزه می کند

 آیت الله فاطمی نیا :چهار ذکر قرآنی آرامش بخش که توی زندگی معجزه ها میکند :

1) حسبنا الله و نعم الوکیل (برای وقتهایی که ترس و اضطراب داری)

2) لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین (وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته ای)

3) افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد (برای وقتهایی که میخوای خدا مکر و حیله دیگران رو در حق تو خنثی کنه)

 

4) ماشاالله لا حول ولا قوه الا بالله (برای وقتهایی که طالب زیبایی در دنیا هستی)

توی خونه زیاد صلوات بفرستیم، صلوات زیاد باعث آرامش در خانه می شود.