در حالی خوان گوایدو با کمک آمریکا در ونزوئلا تشنج بپا کرده که نیکلاس مادورو هم به این راحتی ها از قدرت کناره گیری نمی کند. مردم ونزوئلا در این روزها، شرایط بسیار بدی را پشت سر می گذرانند. حالا بسیاری از معترضان به سیاستهای مادورو، به رهبری و تحریک گوایدو به مرز کلمبیا و ونزوئلا رفته اند و در آنجا با سربازان گارد ملی به شدت درگیر شده اند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۳
در حالی خوان گوایدو با کمک آمریکا در ونزوئلا تشنج بپا کرده که نیکلاس مادورو هم به این راحتی ها از قدرت کناره گیری نمی کند. مردم ونزوئلا در این روزها، شرایط بسیار بدی را پشت سر می گذرانند. حالا بسیاری از معترضان به سیاستهای مادورو، به رهبری و تحریک گوایدو به مرز کلمبیا و ونزوئلا رفته اند و در آنجا با سربازان گارد ملی به شدت درگیر شده اند.
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو