چهارم اسفند ۱۳۸۳ - زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶/۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شهر زرند و حوالی آن در استان کرمان را لرزاند. در اثر این زلزله بیش از ۵۰۰ تن کشته و در حدود ۱۴۰۰ نفر مجروح شدند
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸
چهارم اسفند ۱۳۸۳ - زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶/۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) شهر زرند و حوالی آن در استان کرمان را لرزاند. در اثر این زلزله بیش از ۵۰۰ تن کشته و در حدود ۱۴۰۰ نفر مجروح شدند
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو