پیشنهاد پارسینه
اعطا تشریح کرد:
رییس همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری" به تشریح جزییات برگزاری این همایش دو روزه پرداخت و گفت: این همایش در چهار بخش با عناوین «تهران و مردم»،« تهران و معماری »، « تهران و مدیریت شهری»و «تهران و آینده » برگزار می شود.
۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۰
۰

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری" 8 و 9 اسفند ماه امسال در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر به این جمع بندی رسیدیم که فرصتی را به وجود آوریم تا حوزه معماری و طرح های شهری طی 40 سال گذشته بازخوانی و تجربیات کسب شده مرور شود.

 

رییس همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری" با اشاره به بخش اول همایش که با عنوان «تهران و مردم» برگزار می شود، گفت: در این بخش حق بر شهر و حيات اجتماعى در فضاهاى همگانى مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

اعطا با اشاره به بخش دوم همایش که  تحت عنوان «تهران و مدیریت شهری» نام گذاری شده است، گفت: جريان شناسى مديريت توسعه شهرى تهران  موضوعی است که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روند برگزاری روز دوم همایش در روز 9 اسفند توضیح داد: در ادامه پنل های روز نخست، بخش سوم همایش تحت عنوان« تهران و معماری » با محوریت بازنمايى ٤ دهه معمارى زمينه و شاخص، بناهاى عمومى و مسابقات معمارى تهران برگزار می شود و در نهایت در بخش «تهران و آینده » به عنوان آخرین بخش همایش دو روزه "تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری"، چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران و بررسی تحقق پذیری آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو