یک زمانی صد هزار تومان خیلی بود، اینقدر زیاد که علی دایی میگرفتش بالا سرش !! الان نهایتا ۳تا قوطی رب میشه باش خرید و ۴تا آدامس خرسی!
۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
یک زمانی صد هزار تومان خیلی بود، اینقدر زیاد که علی دایی میگرفتش بالا سرش !! الان نهایتا ۳تا قوطی رب میشه باش خرید و ۴تا آدامس خرسی!
۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
۰

جایزه 100 هزارتومانی علی دایی!

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50