پیشنهاد پارسینه
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برخی خبر‌ها مبنی بر اینکه «گوشت تنظیم بازار فقط بین یارانه بگیران توزیع می‌شود» را تکذیب کرد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶
۰

در توضیح سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است: با توجه به موضوع انتشار یافته در فضای مجازی و رسانه‌ای منتسب به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل دفتر برنامه ریزی تنظیم و توزیع بازار با عنوان «گوشت تنظیم بازار فقط بین یارانه بگیران توزیع می‌شود» بدین وسیله توزیع گوشت تنظیم بازار با استفاده از هرگونه اطلاعات از جمله کد ملی و سایر اطلاعات هویتی سرپرستان خانوار‌های مندرج در سامانه رفاهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تکذیب می‌شود.

این سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مجاز به انتشار و ارائه اطلاعات هویتی سرپرستان خانوار و افراد زیرمجموعه آنان نخواهد بود.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو