نمایش مهارت‌های نیرو‌های ویژه سرویس امنیتی ریاست جمهوری روسیه
پارسینه: تصاویر زیبایی از نمایش امسال مهارت‌های نیرو‌های ویژه سرویس امنیتی ریاست جمهوری (SBP) سرویس حفاظت فدرال روسیه (FSO) مشاهده خواهید کرد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۱
۰
ارسال نظر