عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت:صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰
۰

عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: همانطور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی مورد نیز می‌تواند آسیب زا باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی بر فرهنگ، باور‌ها و ارزش‌های بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است.

نظر کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت:صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.

عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: همانطور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی مورد نیز می‌تواند آسیب زا باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی بر فرهنگ، باور‌ها و ارزش‌های بنیادین از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با قانون عادی است.

نظر کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید