مردم نپال همه ساله در چنین روز‌هایی جشنواره مذهبی سواستانی براتا کاتا را به مدت یک ماه برگزار می‌کنند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷
مردم نپال همه ساله در چنین روز‌هایی جشنواره مذهبی سواستانی براتا کاتا را به مدت یک ماه برگزار می‌کنند.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50