ست کردن اصولی لباس یکی از ترفند‌های اصلی شیک پوشی است. این که بدانید بنا بر مکانی که قرار است در آن حاضر شوید لباس‌های تان را انتخاب و ست کنید بسیار مهم است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۵
۰
ست کردن اصولی لباس یکی از ترفندهای اصلی شیک پوشی است. این که بدانید بنا بر مکانی که قرار است در آن حاضر شوید لباس های تان را انتخاب و ست کنید بسیار مهم است.
 

یك كت کلاسیک داشته باشد

برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

ممکن است دوستان تان شما را در محوطه پاركینگ هم می بینند . در پاركینگ مانند زمانی كه میهمانی هستید كت كلاسیك و كاملاً قالب تن خود را در نیاورده و آراستگی تان را حفظ نمایید .

تركیب یك كت با یك پیراهن تحسین برانگیز
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

هنگامی كه می بایست در یك میهمانی نیمه رسمی حاضر شوید ناجی شما یك پیراهن با طرحهای رنگارنگ و یك كت شیك كه همه چشمها را به سوی خود جلب كند است .

یك پیراهن راحت با یك كیف و كفش شیك
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

پادزهر برطرف كردن تلخی یك روز كه چندان خوب شروع نشده است پوشیدن یك پیراهن به رنگ قرمز بدون هیچ وسواس و نگرانی و ست كردن آن با یك كیف و كفشی كه همیشه دوستش داشته اید می باشد .

یك كت و دامن غیر هم رنگ یا غیر هم جنس
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

ست كردن لباسها با هم جای خودشان را دارند اما ست كردن این كت دخترانه ،تاپ روشن و دامن تا زانو اگر با هم مورد استفاده قرار گیرند خوب جواب می دهد .

یك پیراهن برای مهمانی عصرانه
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

این لباس می تواند تمام طول روز در داخل كمد شما باشد اما شب هنگام اگر با یك جفت كفش پاشنه بلند و جواهرات پر زرق و برق ست گردد برای مهمانی یک ست فوق العاده است.

لباسهای جین نیمه رسمی
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

اگر برای میهمانی خود می خواهید از لباس های جین استفاده کنید،می توانید شلوارهای جین تیره رنگ و یك تاپ ابریشمی و یك كت صاف و بدون چروك را ست کنید.

دامن تنگ كوتاه با یك تغییر
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

این نوع دامنها همیشه به عنوان لباسی مناسب برای میهمانی های عصر و نیمه رسمی استفاده می شوند . مدل دامن كاملا شیك و امروزی می باشد و رنگها و گردنبند بزرگ مورد استفاده هم كاملا نشان از سلیقه خوب فرد دارد.

تیپی محافظه كارانه با شلوارهای شیك
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

اگر این امکان را دارید که از تیپ های مختلف استفاده کنید، می توان از شلوارهای مشكی به همراه یك پلیور با تزیینات تجملی و روبانهای پیچیده شده به دور دست به عنوان دستبند با كمترین ژست را مورد استفاده كرد.
 
منبع:سیمرغ
ست کردن اصولی لباس یکی از ترفند‌های اصلی شیک پوشی است. این که بدانید بنا بر مکانی که قرار است در آن حاضر شوید لباس‌های تان را انتخاب و ست کنید بسیار مهم است.
ست کردن اصولی لباس یکی از ترفندهای اصلی شیک پوشی است. این که بدانید بنا بر مکانی که قرار است در آن حاضر شوید لباس های تان را انتخاب و ست کنید بسیار مهم است.
 

یك كت کلاسیک داشته باشد

برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

ممکن است دوستان تان شما را در محوطه پاركینگ هم می بینند . در پاركینگ مانند زمانی كه میهمانی هستید كت كلاسیك و كاملاً قالب تن خود را در نیاورده و آراستگی تان را حفظ نمایید .

تركیب یك كت با یك پیراهن تحسین برانگیز
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

هنگامی كه می بایست در یك میهمانی نیمه رسمی حاضر شوید ناجی شما یك پیراهن با طرحهای رنگارنگ و یك كت شیك كه همه چشمها را به سوی خود جلب كند است .

یك پیراهن راحت با یك كیف و كفش شیك
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

پادزهر برطرف كردن تلخی یك روز كه چندان خوب شروع نشده است پوشیدن یك پیراهن به رنگ قرمز بدون هیچ وسواس و نگرانی و ست كردن آن با یك كیف و كفشی كه همیشه دوستش داشته اید می باشد .

یك كت و دامن غیر هم رنگ یا غیر هم جنس
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

ست كردن لباسها با هم جای خودشان را دارند اما ست كردن این كت دخترانه ،تاپ روشن و دامن تا زانو اگر با هم مورد استفاده قرار گیرند خوب جواب می دهد .

یك پیراهن برای مهمانی عصرانه
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

این لباس می تواند تمام طول روز در داخل كمد شما باشد اما شب هنگام اگر با یك جفت كفش پاشنه بلند و جواهرات پر زرق و برق ست گردد برای مهمانی یک ست فوق العاده است.

لباسهای جین نیمه رسمی
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

اگر برای میهمانی خود می خواهید از لباس های جین استفاده کنید،می توانید شلوارهای جین تیره رنگ و یك تاپ ابریشمی و یك كت صاف و بدون چروك را ست کنید.

دامن تنگ كوتاه با یك تغییر
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

این نوع دامنها همیشه به عنوان لباسی مناسب برای میهمانی های عصر و نیمه رسمی استفاده می شوند . مدل دامن كاملا شیك و امروزی می باشد و رنگها و گردنبند بزرگ مورد استفاده هم كاملا نشان از سلیقه خوب فرد دارد.

تیپی محافظه كارانه با شلوارهای شیك
برای میهمانی‌های عصر چگونه لباس ست کنیم؟

اگر این امکان را دارید که از تیپ های مختلف استفاده کنید، می توان از شلوارهای مشكی به همراه یك پلیور با تزیینات تجملی و روبانهای پیچیده شده به دور دست به عنوان دستبند با كمترین ژست را مورد استفاده كرد.
 
منبع:سیمرغ
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید