ویدیویی از بوفالوی عصبانی
پارسینه: در ویدیوی زیر یک بوفالوی عصبانی در کانادا را مشاهده خواهید کرد که از ورود انسان ها به قلمرواش به شدت ناراحت است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸
۰