ایوانکا ترامپ با همسرش جارد کوشنر در میان رهبران و سیاستمداران جهان در کنفرانس مونیخ حضور یافت.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۰
۰
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست مونیخ ریاست هیات آمریکایی را برعهده دارد.

دختر ترامپ در کنفرانس مونیخ درباره موضوعات مختلفی ازجمله تجارت و امنیت بین الملل و همچنین آینده ناتو صحبت کرد.

ایوانکا ترامپ همچنین با اورزولا فن در لاین وزیر دفاع آلمان دیدار و گفتگو کرد.

پنجاه و پنجمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت بیش از ۶۰۰ تن از تصمیم سازان بین المللی از عرصه‌های مختلف سیاسی، تجاری و جامعه مدنی ۲۶ تا ۲۸ بهمن برای بحث درباره بحران‌های کنونی و چالش‌های امنیتی آینده در حال برگزاری است.

کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ از سال ۱۹۶۳ تاکنون هر سال در شهر مونیخ آلمان برگزار شده است و هدف کنفرانس گفت: وگوی مسئولان و روسای سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی سراسر جهان درباره حفظ صلح و برقراری امنیت است.
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
ایوانکا ترامپ با همسرش جارد کوشنر در میان رهبران و سیاستمداران جهان در کنفرانس مونیخ حضور یافت.
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست مونیخ ریاست هیات آمریکایی را برعهده دارد.

دختر ترامپ در کنفرانس مونیخ درباره موضوعات مختلفی ازجمله تجارت و امنیت بین الملل و همچنین آینده ناتو صحبت کرد.

ایوانکا ترامپ همچنین با اورزولا فن در لاین وزیر دفاع آلمان دیدار و گفتگو کرد.

پنجاه و پنجمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت بیش از ۶۰۰ تن از تصمیم سازان بین المللی از عرصه‌های مختلف سیاسی، تجاری و جامعه مدنی ۲۶ تا ۲۸ بهمن برای بحث درباره بحران‌های کنونی و چالش‌های امنیتی آینده در حال برگزاری است.

کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ از سال ۱۹۶۳ تاکنون هر سال در شهر مونیخ آلمان برگزار شده است و هدف کنفرانس گفت: وگوی مسئولان و روسای سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی سراسر جهان درباره حفظ صلح و برقراری امنیت است.
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
 
تیپ ایوانکا ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید