در غرب استان سیچوان چین و در نزدیکی ساحل دائوچن، یک منطقه کوچک کوهستانی اما بکر و بسیار زیبا وجود دارد که بسیاری از مردمی با تبار تبتی در آنجا زندگی می کنند. بیشتر مردم منطقه دائوچنگ را بودایی ها تشکیل می دهند. گفته می شود مرتفع ترین فرودگاه غیر نظامی جهان در این منطقه واقع شده است. این منطقه بکر از کوهستان و جنگل های بسیار زیبا و منحصربفرد تشکیل شده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
در غرب استان سیچوان چین و در نزدیکی ساحل دائوچن، یک منطقه کوچک کوهستانی اما بکر و بسیار زیبا وجود دارد که بسیاری از مردمی با تبار تبتی در آنجا زندگی می کنند. بیشتر مردم منطقه دائوچنگ را بودایی ها تشکیل می دهند. گفته می شود مرتفع ترین فرودگاه غیر نظامی جهان در این منطقه واقع شده است. این منطقه بکر از کوهستان و جنگل های بسیار زیبا و منحصربفرد تشکیل شده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
۰
منبع: The Atlantic
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو