اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتاب‌هاى باستانى و سنت‌هاى دینى برهمنان و پرستش خدایانى که به ظهور آنها در دوره‌هاى قدیم عقیده دارند.اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعى در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده، مخصوصا گاو از اصول آن دین است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲
اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتاب‌هاى باستانى و سنت‌هاى دینى برهمنان و پرستش خدایانى که به ظهور آنها در دوره‌هاى قدیم عقیده دارند.اعتقاد به تناسخ و رعایت مقررات طبقات اجتماعى در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده، مخصوصا گاو از اصول آن دین است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲
۱

هندوان گاو را مقدس‌ترین حیوان می‌دانند. گاوها در خیابان آزادانه راه می‌روند و حتی میوه و سبزی‌های مغازه‌ها را می‌خورند. راه‌بندان ایجاد می‌کنند بدون اینکه کسی مزاحمشان شود. در این تصویر مرد جوان هندی بر بستر ساحل رودخانه گنگ را مشاهده می کنید که دو گاو را حمل می کند. البته بر روی گاری متصل به سه چرخه و با کلی احترام!

یک روز عادی در هندوستان!

50
نظرات
ناشناس
استاد این عروسک گاو هست
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو