رسانه های سوریه از انفجار مهیبی در مرز بین ترکیه و این کشور خبر دادند.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
۰
رسانه های سوریه از انفجار مهیبی در مرز بین ترکیه و این کشور خبر دادند.