روز گذشته سارق مسلحی که از یک خانه در بلوار دریا سرقت کرده بود توسط مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس بازداشت شد. نیروی انتظامی سپس با دعوت از خبرنگاران به تشریح نحوه دستگیری این سارق مسلح خطرناک پرداخت. شاید یکی از تصاویر پرمعنای ثبت شده در حاشیه این جلسه، ثبت و ضبط حال و روز سارق مستاصل توسط خبرنگاران با تلفن همراهشان بود. لحظه ای که حتی تصورش هم برای سارق ممکن نبوده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
روز گذشته سارق مسلحی که از یک خانه در بلوار دریا سرقت کرده بود توسط مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس بازداشت شد. نیروی انتظامی سپس با دعوت از خبرنگاران به تشریح نحوه دستگیری این سارق مسلح خطرناک پرداخت. شاید یکی از تصاویر پرمعنای ثبت شده در حاشیه این جلسه، ثبت و ضبط حال و روز سارق مستاصل توسط خبرنگاران با تلفن همراهشان بود. لحظه ای که حتی تصورش هم برای سارق ممکن نبوده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
۱

منبع: میزان
50
نظرات
ناشناس
كار عكاسان بي اخلاقي است.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50