پیشنهاد پارسینه
مسجدجامعی:
عضو شورای شهر تهران گفت: دستفروشی سرریز اقتصاد ناسالم کشور است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶
۰

احمد مسجد جامعی در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی دستفروشی و مشاغل سیار شهر تهران گفت: دستفروشی سرریز اقتصاد ناسالم کشور است.

 

وی تصریح کرد: دولت پیش بینی ایجاد 6 میلیون شغل را داشته است که هر کدام از آنها باید با هزینه 160 میلیون تومان ایجاد شود که ضرب این اعداد در همدیگر نشان می دهد که نمی شود بلافاصله این اعتبار را تامین کرد.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حال این سرریز ایجاد شده به صورت دستفروش در شهرها ظاهر می شود.

 

وی اظهار داشت: مرا چیزی نگران کرده است که با این مصوبه شهرداری پاسخگوی تمام نارسایی ها در کل کشور نشود یعنی اینکه شهرداری به یکباره با این مصوبه زیرباری نرود که جلوه همه نارسایی ها در آن آمده و بخواهد یک تنه آن را حل کند.

 

مسجد جامعی در قالب پیشنهادی اظهار داشت: ما می خواهیم به نوعی به موضوع ساماندهی دستفروشی جنبه ملی بدهیم به نحوی که وزارت های رفاه، کار و بهداشت را در آن مشارکت داده ایم حال اینکه ساماندهی دستفروشان به طور حتم نیاز به مداخله دارد از این روی حضور نیروی انتظامی در این طرح ضروری است.

 

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو