پیشنهاد پارسینه
عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: طرح ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار، به عدالت با افرادی که می خواهند در شهر ارتزاق کنند برخورد می شود.
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶
۰

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، حجت نظری در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران گفت: کل این طرح بر این مبنا است که بتوانیم دستفروشان و وانت بارها و ون هایی را که اقدام به خرید و فروش اعم از کالاهای دورریختنی تا فروش میوه می کنند را در سطح شهر ساماندهی کنیم.

 

وی اظهار داشت: داشتن چنین طرحی از چند جهت مهم است به نحوی که وجوهی که از این افراد دریافت می شود به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب اشخاص واریز می شود.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: موضوع دستفروشان در هیچ کجای قانون به عنوان جرم و یا تخلف نیامده است بلکه کار آنها موجب سد معبر می شود که قانون به صراحت آن را ممنوع کرده است. لذا ضرورت دارد تا ما طرحی را به تصویب برسانیم که با عدالت با افرادی که می خواهند در شهر ارتزاق کنند برخورد شود.

 

نظری اظهار داشت: ما با جلب نظر شهرداری این طرح را نهایی کردیم و در قالب آن دو کمیته را پیش بینی کردیم که یکی از این کمیته ها در سطح سیاست گذاری است و به تدوین دستورالعمل های لازم پرداخته و مرجع فرجام خواهی است و دیگری در سطح مناطق است که برنامه فعالیت آنها را کمیته سیاست گذاری تدوین می کند.

 

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح موضوع ساماندهی برای دستفروشان، وانت ها و ون ها از طریق نرم افزار انجام گرفته و مکان فعالیت به آنها اجاره داده می شود و از طرفی این مکان موقت است تا حقوق عمومی از برای این کار تضییع نشود.

 

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با تصویب این طرح به موضوع دستفروشان و مشاغل سیار انتضام داده شده، موجب کسب درآمدهای پایدار می شود و از ولنگاری کنونی خارج می شویم به نحوی که دیگر افرادی از نام شهرداری برای اعمال فشار بر افراد ضعیف تر استفاده نمی کنند.

 

نظری همچنین اظهار داشت: این طرح به هیچ وجه قرار نیست که سدمعبر را افزایش دهد و همچنین با تصویب این مصوبه، موضوع مصوبه دستفروشان نسخ می شود.

 

وی تاکید کرد: اگر این موضوع ساماندهی نشود به لحاظ ترافیک خودرویی و پیاده به ضرر شهروندان است.

 

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو