پیشنهاد پارسینه
مسجد تاریخانه دامغان یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران است که شالوده ساسانی خود را حفظ کرده و ساختمان آن مربوط به قرن دوم هجری قمری است.
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۱
۰
مسجد تاریخانه دامغان یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران است که شالوده ساسانی خود را حفظ کرده و ساختمان آن مربوط به قرن دوم هجری قمری است.

با مسجد تاریخانه دامغان بیشر آشنا شوید

این بنا ظاهرا از خرابی‌ها و صدمات ناشی از زلزله قرون گذشته در امان مانده، اگر چه نوشته‌ای که تعیین کنندة تاریخ بنای آن باشد موجود نیست، اما از روی سبک بنا می‌توان آن را متعلق به قبل از سال ۲۰۰ هجری قمری دانست.

معرفی مسجد تاریخانه دامغان اهمیت این بنا بخاطر امتزاج سبک عربی اسلامی و اسلوب و معماری عهد ساسانی آن است.

طاق‌هایی که بدون مجاورت دیوار، روی ستون‌های تاریخانه ساخته شده اند معماری عهد ساسانی را به یاد می‌آورد.

ستون‌های تاریخانه دارای تاق‌های ضربی وسیع و موازی با نما‌ها هستند. از طرف صحن مسجد، مانند ایوان‌های زمان ساسانیان باز و گشوده اند.

معرفی مسجد تاریخانه دامغان از نظر معماری قطر و اندازه ستون‌های کاخ تپه حصار دامغان که به جای مانده از دوره ساسانیان است برابر با اندازه و قطر ستون‌های تاریخانه است که این نشان دهنده استمرار و تداوم معماری ساسانیان در دورة اسلامی محسوب می‌شود.

به احتمال زیاد تاریخانه در زمان تسلط اعراب بر ایران، آتشکده یا معبدی بوده که بعد‌ها به مسجد تبدیل شده است.

با مسجد تاریخانه دامغان بیشر آشنا شوید
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو