شاگردان برانکو به دیوار محکم فولادی‌ها رسیدند و هر چه زدند به در بسته خوردند.
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۹
شاگردان برانکو به دیوار محکم فولادی‌ها رسیدند و هر چه زدند به در بسته خوردند.
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۹
۰