پیشنهاد پارسینه
دوازده نفر از رهبران حزب کنگره ملی حاکم سودان استعفا کردند.
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴
۰

۱۲ نفر از رهبران حزب کنگره ملی حاکم سودان که ریاست آن را عمر البشیر رئیس جمهور این کشور برعهده دارد، در اعتراض به دخالت‌ها در برگزاری کنفرانس‌های سراسری حزب و مانع تراشی در برگزاری کنفرانس‌های مناطق استعفا کردند.

به نوشته روزنامه الجریده سودان به نقل از گروهی که ترجیح دادند تا از صفوف حزب کنگره ملی حاکم خارج شوند، نوشت: یک عضو مجلس شورای حزب تهدید کرده است که اگر اجازه تکمیل کنفرانس منطقه خونریزی و گردن زدن به راه می‌اندازد.

این گروه افزود: شکایتی به معاون رئیس حزب تسلیم شده، اما به آن پاسخ داده نشده است.

این درحالی است که شبکه‌های اجتماعی درحال بازنشر فایلی ویدئویی از یکی از اعضای گروه یاد شده هستند که اسامی سایر دوستان خود را که حزب کنگره ملی حاکم را ترک کرده اند، می‌خواند.

به نوشته سایت عربی ۲۱، ناجی محمد رئیس کنگره ملی و یک معتمد محلی در منطقه شرق نیل در گفت: وگو با روزنامه الجریده از اظهار نظر درباره این فایل ویدئویی خودداری کرد و گفت: حزب کنگره ملی حاکم هنوز هیچ چیز رسمی در این باره دریافت نکرده است.

سودان از ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی به اوضاع معیشتی است و مردم خواهان سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهور این کشور به خاطر ناتوانی در ادامه امور شده اند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو