بر اساس یک نظرسنجی که توسط شرکت بین المللی تحقیقات YouGov منتشر شد، از هر سه فرانسوی دو نفر از جنبش "جلیقه زردها" حمایت می‌کنند؛ ۷۷ درصد از آنها این جنبش را موجه خوانده‌اند.
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
۰
‌به نقل از خبرگزاری فرانسه، در یک نظرسنجی دیگر توسط هافینگتن پست و سی نیوز، ۵۲ درصد گفته‌اند "جلیقه زردها" نباید در طول گفت‌وگوی بزرگ ملی از اعتراضات خود دست بردارند و ۳۲ درصد عدم حمایت خود از این جنبش را اعلام داشتند.

۷۱ درصد نیز خواسته‌اند که تصمیمات گرفته شده در گفت‌وگوی بزرگ ملی به رفراندوم گذاشته شود.

عملکرد امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با ۲۱ درصد نظر و ۷۳ درصد مخالف همچنان تغییری در افکار عمومی مردم فرانسه نداشته است.
بر اساس یک نظرسنجی که توسط شرکت بین المللی تحقیقات YouGov منتشر شد، از هر سه فرانسوی دو نفر از جنبش "جلیقه زردها" حمایت می‌کنند؛ ۷۷ درصد از آنها این جنبش را موجه خوانده‌اند.
‌به نقل از خبرگزاری فرانسه، در یک نظرسنجی دیگر توسط هافینگتن پست و سی نیوز، ۵۲ درصد گفته‌اند "جلیقه زردها" نباید در طول گفت‌وگوی بزرگ ملی از اعتراضات خود دست بردارند و ۳۲ درصد عدم حمایت خود از این جنبش را اعلام داشتند.

۷۱ درصد نیز خواسته‌اند که تصمیمات گرفته شده در گفت‌وگوی بزرگ ملی به رفراندوم گذاشته شود.

عملکرد امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با ۲۱ درصد نظر و ۷۳ درصد مخالف همچنان تغییری در افکار عمومی مردم فرانسه نداشته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید